2020.07.12 - Izabella, Dalma
Partnerbelépés
Gyorskereső
Referenciák
Főoldal

Szeretettel köszöntjük weboldalunkon!

 

A Kabai Óvodák rövid története

 

Sápy Lajos néptanító 1885. február 12.-én a tanügy előmozdítása céljából  közjegyzői okiratba foglalta, hogy

 „Szükség lévén Kabán oly kisdedóvodára, melynek egyedüli feladata a kisdednek veszélytől való megóvása, rendreszoktatás és a gyermeki ártatlan nemes ápolása, amelyben tehát rendszeres tanításról szó sem lehet – óvodai helyiségül és gyakorló kertül adom a kabai evangélium szerint reformált egyháznak halálom után azt a hármas udvart, mely a kabai 2469. sz. telekjegyzőkönyvben 475. 4765 és 463. 464 helyrajzi számok alatt kizárólag nevemre vannak felvéve.”

Ennek köszönhetően 1897-ben 120 gyermek befogadására alkalmas óvoda kezdhette meg a működését. A gyermek létszám csökkenése miatti 2006-os megszűnéséig a későbbiekben ez lett az 1-es számú, majd  Tölgyfa Óvoda, 75 férőhellyel. Ezt követően, 1954-ben átadásra került a „Pircsi” néven közismertté vált 2-es számú Óvoda – ma Hétszínvirág Óvoda – épülete. Jelenleg is fogadja a város kisgyermekeit négy óvodai csoportba, 100 férőhellyel. 1960-ban pedig megnyílt a 3-as számú Óvoda - ma Napsugár Óvoda - mely 1985-től a korábban Párt székházként üzemelő átalakított épületben három csoportba, 75 férőhellyel fogadja ma is  az óvodásokat.

Így jelenleg a városban Kabai Napközi Otthonos Óvoda néven 7 csoportban, 175 férőhellyel biztosítjuk a településen élő kisgyermekek teljes körű óvodáztatását. A nevelő-oktató munkában felkészült, gyermekszerető óvodapedagógusok, dajkák gondoskodnak a gyerekek személyiségének komplex fejlesztéséről, iskolai életmódra való felkészítéséről. Óvodáink környezete igényes és rendezett, külső-belső felszereltsége a mai kor követelményeinek megfelelő, bővülő, a gyermekek fejlődését jól szolgáló. Pedagógiai gyakorlatunkat gyermekközpontúság vezérli, az óvodában minden és mindenki a gyermekért van. A gyermekszeretet a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, alázatot a gyermekkel szemben – „belőled még minden lehet” – és jelenti a senki másra át nem hárítható felelősséget azért, hogy minden egyes gyermeket lehetőségeihez és képességeihez mérten maximálisan fejlesztenünk és nevelnünk kell.

A korszerű pedagógiai célokat, feladatokat megfogalmazó Helyi Nevelési Programunk gyakorlati megvalósításában erre törekszünk.

 A mai társadalmi elvárásoknak megfelelő működtetés változásokat hozott a közelmúltban is az intézmény életében, mert   2007. augusztus 1-én megalakult Kaba, Báránd és Sáp Település Óvodai Intézményi Társulása. Azóta a fenntartók társulási formában működtetik Kaba székhellyel a napjainkra immár  négy település óvodáit, mivel 2008. augusztus 1-től Tetétlen is csatlakozott az intézmény fenntartói társuláshoz.

A lap tetejére